به نام کسی که زندگی را برای زندگی کردن به ما داده است

دوستان و عزیزان گرامی برای اینکه به جمع وبلاگ موفقیت پیوسته اید، سپاس گذارم! ما بنده های خداوند مهربان، به این جهان زیبا دیده گشوده ایم تا بی دلیل از این دنیا نرویم و کاری را به انجام برسانیم که حتی کوچکترین تاثیر مثبت را بر روی عالم داشته باشد و پروردگار این دنیا را بی دلیل و منطق بوجود نیاورد. او تمام هستی را در دست ما قرار داد، تا بتوانیم به بهترین نحو در آن زندگی کنیم و در به کاوش و جستجو به نعمت های بی انتهای خداوند بپردازیم. و تنها انسان های موفق توانسته اند این‌گونه زندگی کنند. پس چرا وقتی قابلیت موفق بودن را داریم، به موفقیت نرسیم؟ آفریدگار به ما این بدن و این جهان را داد تا در آنها موفقیت را دریابیم و به قدری قدرتمند شویم که لیاقت بودن در بهشت زیبای خدا را پیدا کنیم.