برای رسیدن به جایی که لیاقتش را داری باید از پله های زندگی بالا بروی و لازمه آن اراده توست که خودت در ساختمان باورهایت بوجود می‌آوری. در زندگیت تنها خودت می‌توانی از این پله ها بالا بروی و مادر و پدرت بالا رفتن از آن را به تو یاد می‌دهند. بالاخره می‌توانی به نوک قله موفقیت برسی