بسم الله الرحمن الرحیم


باسلام. دوستان گرامی مطلب امشب را با جمله ای بسیار زیبا و فلسفی از آیت الله بهجت شروع می کنم. بنده هم با ایشان موافق هستم و به نظرم یکی از فواید نماز این است که زندگی انسان را هدفمند سازد و اگر به نمازهایمان اهمیت بدهیم می توانیم در امور زندگیمان انسانی وقت شناس باشیم. از این پس بیایید تا دست به دست هم نماز هایمان را اول وقت بخوانیم که امتیازش در نزد خداوند محفوظ است