آزادسازی تفکرات اضافی ذهن

دوستان عزیز یکی از راه های تقویت درس خواندن این است که تمرکز خود را بر روی آن درس قرار دهیم. تفکرات اضافی که ما در ذهن خود پرورشمی‌دهیم مانع تمرکز کردن ما می‌شوند. برای از بین بردن از تفکرات یکی از کار هایی که بسیار موثر است تصویرسازی ذهنی است که با انجام آن  نه ‌تنها می‌توانید فکر های منفی را از دور کنید بلکه می‌توانید به آنچه که می‌خواهید برسید. بنده خودم از دانسته هایی که در طول سال های پیش بدست آورده ام مقاله کوچکی را در این باره آماده خواهم کرد و برایتان منتشر می‌کنم اما اگر می‌خواهید به طور کامل با آن آشنا بشوید به شما پیشنهاد میکنم که به سایت جناب آقای دکتر علیرضا آزمندیان بروید.